Utbildningar i feedback

Hur kan jag skapa en positiv feedbackkultur?

  • Hur ska jag få med mig mina medarbetare i förändringen?
  • Hur kan jag förändra en tystnadskultur?
  • Hur vet jag att vi är på rätt väg?

Att ha en positiv och lärande feedbackkultur gynnar både organisation, resultat och medarbetare. Ni skapar hållbara resultat i organisationen samtidigt som medarbetarna trivs, känner sig delaktiga och är engagerade i sitt arbete!

Ett av de vanligaste förbättringsområdena i en medarbetarenkät är att medarbetare inte upplever sig få tillräcklig feedback från sin chef på sitt arbete. Med små enkla verktyg kan du ändra på detta. Första steget är att börja beskriva egenskaper i beteende. Först när vi får feedback beskriven i konkreta beteenden kan vi veta vad vi gör bra och vad behöver förbättra.

Konduto anpassar feedbackutbildningar efter era behov, halvdag, heldag eller en serie feedbackutbildning. Efter utbildningen har du fått kunskap om vilka olika typer av feedback som finns, och har fått öva på att ge feedback. Därefter är du redo att ge konkret och regelbunden feedback i vardagen!

Exempel på innehåll i utbildning

  • Hur ger jag positiv feedback för att förstärka rätt beteenden?
  • Hur ger jag korrigerande feedback för att justera ett beteende?
  • Hur ger jag negativ feedback för att ett beteende ska upphöra?