Coaching

Vad är coaching?

Coachning handlar om att hjälpa dig att hitta dina egna svar på vad du vill och vad som ska till för att du ska komma dit du vill. Det kan handla om privata och/eller professionella frågeställningar. Det kan handla om att lösa problem men också om att utveckla något som redan är bra. Vanliga ämnen för coachning är karriär, relationer, prestationer, ledarskap och vägskäl i livet.

I coaching används kraftfulla frågor som hjälper dig att reflektera över vad du faktiskt vill. Därefter följer en kreativ process där vi tillsammans benar ut vad du behöver göra för att nå dit du vill. En coachingserie består ofta av 5-10 samtal och jag som coach finns där genom hela samtalsserien.

Coachingen bedrivs utifrån de standarder och etiska riktlinjer som International Coach Federation (ICF) har satt upp. Jag som bedriver coaching på Konduto är diplomerad coach och utbildad av Gothia Akademi i Göteborg.