Hur skapas hållbara resultat över tid?

Coaching och feedback som ledstjärnor

Min viktigaste erfarenhet och lärdom inom ledarskap och organisationsutveckling är hur kraftfull regelbunden feedback kan vara för att förändra beteenden och skapa hållbara resultat över tid. Jag har själv praktiserat detta i mina olika roller som ledare och internkonsult och sett tydliga resultat.

Genom att förstärka och ge positiv feedback på rätt beteenden som vi kan anta leder mot önskat resultat skapas en förändring som blir hållbar över tid.

Att vara överens om hur högsta ledningen, första linjens chefer och medarbetarna ska bete sig för att åstadkomma hållbara resultat, skapar en tydlig organisationskultur som också föder kreativitet, innovation och arbetsglädje. Med andra ord – ett jobb som är roligt att gå till!

Konduto AB drivs av mig Emma Holmgren. Min drivkraft är att hjälpa och coacha ledare och organisationer till att hitta sin fulla utvecklingspotential. Det roligaste med att arbeta med coaching, beteenden och feedback är att se hur snabbt arbetsglädje, förtroende och tillit ökar i organisationen.

Emma Holmgren
Organisations- och ledarkonsult Konduto

Vill du ha ett effektivt stöd i er förändringsprocess eller vill du ha stöd i hur just du kan nå önskat resultat genom coaching? Boka en tid för konsultation eller ta kontakt med mig så berättar jag mer!